פרמצבטיקה ואביזרים רפואיים

המעבדה לבדיקת מוצרי רפואה ואביזרים רפואיים עומדת בסטנדרטים בינלאומיים, ופועלת עפ"י תקני GMP, ISO-17025.

למעבדה אישור של ה- FDA לבדיקת מוצרי רפואה.

המעבדה מבצעת את הבדיקות הבאות:

 • ספירה כללית, שמרים עובשים, פתוגנים.
 • ביוברדן וולידציה לביוברדן-פקטור תיקון.
 • בדיקות סטריליות .
 • בדיקות לאינדיקטורים ביולוגיים.
 • Antibiotics Microbial Assay.
 • Cleaning Validation
 • ולידציות לסטריליזציה במעקרים שונים:
 • Steam Sterilization Validation
 • ETO Sterilization Validation
 • Gama Sterilization Validation
  • בדיקת אנדוטוקסינים  LAL-.
  • בדיקות אריזה וחיי מדף מואצים.
  • זיהוי חיידקים שמרים ועובשים.
  • בדיקות יעילות חיטוי לפי תקנים ישראליים ובינלאומיים.
  • מחקרים ותיקוף שיטות בנוהל GMP.
  • פרוטוקולים ודוחות בנוהל GMP.