דיגומי איכות הסביבה

דוגמי המכון למיקרוביולוגיה עברו בהצלחה קורסים של דוגמי שפכים ודוגמי מים מטעם משרד הבריאות.

בנוסף המעבדה ודוגמיה קיבלו הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות לדיגומים אלו.

המעבדה מבצעת דיגומי מים, מי נופש- בריכות וג'אקוזי, מקוואות, בתי חולים ומלונות,

דיגומי שפכים , תמלחות וקולחין.

למעבדה ציוד דיגום חדיש ומשוכלל ויכולות לבצע דיגומי חטף ודיגומים מורכבים ל-24 שעות.