מעבדה לבדיקות איכות סביבה

מעבדת איכות הסביבה מספקת שירותי בדיקות בתחום איכות הסביבה.

מים

שפכים

קולחין

בוצה

הבדיקות הכימיות מתבצעות עפ"י דרישת המשרד לאיכות הסביבה, בשיטות מוסמכות ומוכרות.

שירותי הבדיקות ניתנים לתאגידי מים וביוב, מועצות מקומיות, מכוני טיהור שפכים, מפעלי מזון, כימיה וקוסמטיקה, ועסקים נוספים אשר נדרשים לעמוד בדרישות של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

כמו כן למעבדה דוגמים מוסמכים ומוכרים לביצוע דיגומי חטף ודיגומים מורכבים.

הבדיקות המבוצעות:

COD

BOD

TSS

PH

שמנים ושומנים

שמן מינרלי

חנקן כללי

חנקן קלדהל

ניטריט

ניטראט

סריקת מתכות

סולפיד

TOC

זרחן

כלורידים ועוד.