מעבדת מים

במעבדת המים נבדקים סוגי מים שונים:

מי שתיה

מים במיכלים

מים מטוהרים

מים במוסדות רפואיים

מי בריכות שחיה

מי מקוואות

מי ג'אקוזי

מי נחל וים

מי שפכים וקולחין

 

כל הבדיקות מתבצעות לפי ספר-

 Standard methods for water and wastewater examination.

המעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות לבדיקות במוסדות רפואה כגון בתי חולים , בתי אבות ומרכזים סיעודיים, לבדיקות מי דיאליזה, לבדיקות ברזים חמים וקרים ןבדיקות ליגיונלה.

רשימת בדיקות המעבדה:

·         בדיקות לפי תקן 1505 שלב א' ב ' ו-ג' מסנני , מטהרי ומכשירי מים.
·         בדיקות ליגיונלה
·         בדיקות לפי תקן למי שתיה
·         בדיקות לפי תקן למים מינרלים/ מים במיכלים.
·         בדיקות למי בריכות וג'אקוזי.
·         בדיקות למקוואות.
·         בדיקות LAL.